Piva

Piva je jedna ze čtyř misur italských tanců 15. století. (Zbývající tři jsou bassa danza, quaternaria a saltarello). Je možné, že jde o starší taneční formu obecných či lidových tanců. (Italské slovo piva znamená dudy.) První zápisy o ní pocházejí ovšem až z 15. století, kdy se tento "obyčejnější" způsob tance používal pro zpestření složitějších choreografií - ballo.

Piva jako samostatný tanec zapsána není, ale např. ballo Petit Riense je z převážné části tančen právě jejími kroky.

Provedení pivy jako tanečního kroku: 2 kroky na pološpičce (1. krok je jakoby napíchnutý seshora), 3 krok v poklesu na celou nohu. Existuje i verze, kdy se první krok nasazuje zespoda - používá se v tanci La vida de Colin. Piva se tančí v sudém rytmu a v dosti rychlém tempu. Tímto krokem se dá poměrně rychle v prostoru urazit slušná vzdálenost.

Čechy je třeba varovat, aby si nepletli pivu s polkovým krok-sun-krokem, všechny kroky v pivě musí být poctivě vyšlapané!

Kategorie: Enc-Quattrocento | Encyklopedie