Ernandes

230px|thumb|right|

Gio. Paolo Ernandes, italský taneční mistr období vrcholné renesance. Cesare Negri jej zmiňuje ve výčtu výzmamných tanečníků ve svých sbírkách.

Ernandes byl původem Říman, měl taneční školu v Římě a Neapoli. Pobýval také ve Francii, kde byl jeho mecenášem bratr krále Jindřicha III.; podle titulu gran Priore (franc. Grand Prieur) pravděpodobně Henri d'Angoulême.1)

Ernandes byl výborným tanečníkem gagliardy a canaria, a také tance vytvářel: jednak četné variace canaria, které zmiňuje Negri, jednak balletto Amor Mio, který je zapsán v první Carosově sbírce Il Ballarino. Caroso ovšem uvádí jeho jméno pozměněné - M. Paolo Arnandes.

1) Henri d'Angoulême (1551-1586), známý také jako Henri de France nebo d’Henri de Valois, nemanželský syn krále Jindřicha II. a jeho milenky, lady Jany (Janet) Stuartovny, nemanželské dcery skotského krále Jakuba IV.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie | Taneční mistři