Medicejští

Jacopo Carucci (Pontormo): Cosimo Medici (1389-1464), mecenáš vzdělanosti a umění

Významná italská rodina, která ovládala Florencii od počátku 15. století. Vliv získali díky politickým schopnostem a svému nesmírnému majetku, byli to bankéři. Ctili zásadu, že žádná florentská rodina nesmí disponovat zároveň vlivem a bohatstvím, tedy žádná kromě Medicejských. Důsledným uplatňováním této zásady v praktickém životě získali ve Florencii rozhodující moc, kterou si dokázali udržet velmi dlouho.

Za vlády Medicejských se Florencie stala významným kulturním centrem už v 15. století a svou pověst dodnes neztratila. V průběhu let vliv a moc Medicejských zcela zastínil fakt, že vlastně vůbec nejsou urozeného původu, Medicejští stali jedním z nejvýznamnějších rodů v celé Itálii a někteří členové rodiny to dotáhli opravdu hodně daleko - na královský trůn i na papežský stolec.

Dvě osobnosti z rodiny Medici se významně zapsaly do dějin tance. Prvním byl Lorenzo, zvaný Il Magnifico, který tance dokonce sám vytvářel - Venus.
Druhou byla Kateřina Medicejská, královna Francie. Spolu s ní přijelo do Francie hodně italských umělců, včetně tanečních mistrů. Kateřina Medicejská i ve Francii pořádala okázalé slavnosti spojené s tancem, které byly v Itálii velmi populární; z nich se ve Francii vyvinul nový typ dvorských slavností - ballet de cour.
A konečně můžeme zmínit i Marii Medicejskou, rovněž francouzskou královnu, jíž Fabritio Caroso věnoval tanec Nuova Regina zapsaný ve sbírce Nobiltà di Dame z roku 1600.

Na internetu:
Medici Family - v angličtině (bohatý obrazový materiál)

Kategorie: Encyklopedie