Nobiltà di Dame

Titulní list sbírky Nobiltà di Dame

Druhé dílo z pera italského tanečního mistra Fabritia Carosa věnované tanci. Sbírka vyšla roku 1600, navazuje na první autorovo dílo Il Ballarino, ale podstatně se liší, neboť Caroso první verzi značně přepracoval.

Zdvořilostmi se opět nešetří, jak bylo tehdy zvykem, a je jim věnován úvod díla, v němž kromě obvyklých oslavných ód a věnování najdeme první popis tance Celeste Giglio (ostatní choreografie jsou až v druhé knize), věnovaného vévodkyni a vévodovi z Parmy, jimž je věnováno i celé dílo. To vše i s titulním listem, oslavnými ódami na autora a promluvou k čtenářům zabírá 23 úvodních nečíslovaných stran.

Na straně 3 (podle číslování) začíná Il Libro primo (Kniha první) a už se hovoří o všech těch skutcích, které se v tancích dělávají, napřed jejich výčet, potom popisy v regolích. Těch oproti sbírce Il Ballarino přibylo, je jich celkem 68. Za nimi následují Avertimenti (doporučení) vedených formou dialogu mezi mistrem a žákem, těch je celkem 24 (v první sbírce bylo jedno a žádné dialogy se nevedly).

Na straně 89 začíná Il Libro secondo (Kniha druhá), zaměřená na tance. Stejně jako v první sbírce popisům předchází věnování významné osobě a sonet pro ni, tady ale začínáme hodně vysoko: Marie de Medici - královna Francie, Margharitta d'Austria - královna Španělska, kněžna benátská...
Tanců je celkem 49 (včetně Celeste Giglio, zapsaného v úvodu díla) a opět jsou označeny jako balletto nebo cascarda. Autorem všech tanců je tentokrát Caroso a žádný z tanců není označen incerto. Pokud se některé tance shodují názvem s těmi ze sbírky Il Ballarino, většinou už se neshodují způsobem provedení.

Tato taneční sbírka vyšla tiskem ještě jednou, v Římě roku 1630, ovšem pod novým názvem: Raccolta di varii balli fatti in occorrenze di nozze e festini da nobili cavalieri e dame di diverse nationi. V té době už byl ale Caroso po smrti.

Na internetu:

kopie sbírky
kopie sbírky - v níž není třeba tak pracně listovat
přepis sbírky

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie