Incerto

Výraz incerto v italštině znamená nejistý, pochybný.

Setkáváme se s ním ve sbírce Il Ballarino z roku 1581, jejímž autorem je taneční mistr Fabritio Caroso. Některé tance v této sbírce nesou označení balletto incerto, což znamená, že skutečný autor tohoto tance není znám, je to tedy tanec nejistý původem a Caroso jej do své sbírky pouze zařadil.

Jsou to následující tance:

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie