Villanella

Villanella bývala vokální polyfonická skladba, podobná canzonettě, komponovaná převážně v 15. a 16. století.

Stejný název nese jeden z tanců zapsaný ve sbírce Il Ballarino mistra Fabritia Carosa. Caroso ale není jeho autorem, jedná se o balletto incerto, tedy tanec nejistého původu.

Český překlad původního zápisu.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie