Kateřina Medicejská

Francois Clouet: Kateřina Medicejská

Catarina Maria Romola di Medici, Catherine de Médicis

Narodila se 13. dubna 1519 ve Florencii, zemřela 15. ledna 1589 v Blois.

Manželka francouzkého krále Jindřicha II. Brali se velmi mladí, oběma bylo teprve 14 let a poprvé se setkali několik dní před svatbou, která se konala 28.října 1533. Královnou Francie byla Kateřina korunována 10. června 1549 a když se vdávala, pravděpodobně něco takového vůbec nepředpokládala.

Kateřina totiž pocházela z významného italského rodu Medici, který proslul především svým bohatstvím a kulturními zálibami, méně ovšem urozeností. Pro vévodu Orléánského, jímž druhorozený Jindřich v době sňatku byl, to stačilo, nemusel mít nevěstu z královské krve, protože se nepočítalo s tím, že by někdy dosedl na trůn. A Kateřina údajně nikdy své snaše Marii Stuartovně nezapomněla označení kramářka z Florencie.

Nebyla prý hezká, byla to však výjimečně chytrá a politicky zdatná žena, své schopnosti ale mohla uplatnit až po manželově smrti - zemřel následkem poranění oka, které utržil při turnaji roku 1559.

Královna Kateřina ze své italské vlasti dobře znala okázalé slavnosti, které všichni Italové milovali. Ona sama nebyla výjimkou. I díky Kateřině přišlo k francouzskému dvoru mnoho italských umělců. Francouzský tanec tak ovlivnili italští taneční mistři: Pompeo Diobono, jehož ve sbírce Nuove Inventioni di Balli zmiňuje Cesare Negri jako jednoho z nejproslulejších tanečníků své doby a svého váženého učitele, Virgilio Bracesco a Ludovico Palvello. V této době se u francouzského dvora objevuje ballet de cour, dvorský balet.

Královna začala i na francouzském dvoře pořádat velkolepé slavnosti. Roku 1548 uspořádala velký turnaj s tančícími Amazonkami, v roce 1555 se konala velká slavnost s triumfálním průvodem na počest princezny Alžběty a jejího ženicha, španělského krále Filipa II. Když roku 1573 přijelo do Paříže poselstvo polských šlechticů s nabídkou polské královské koruny pro Jindřicha III., syna Kateřiny Medicejské, uspořádala pro ně královna představení, taneční divertissement, v němž vystupovalo šestnáct personifikovaných francouzských provincií. Organizátorem této slavnosti byl Ital Belgioso Baltazarini (Beaujoyeulx), který byl později (1581) pověřen vytvořit další představení - slavný Ballet Comique de la Reine.

Kategorie: Encyklopedie