Baltazarini

Belgioso Baltazarini, též Baldassarino di Belgioso (1535 - 1587).

Italský umělec - houslista, tanečník a skladatel, působil v Paříži ve službách Kateřiny Medicejské jako první komorník a intendant hudby.

Do Paříže přišel roku 1555, rychle se přizpůsobil atmosféře francouzského dvora, pofrancouzštil si jméno (Balthasar de Beaujoyeulx) a získal zaslouženou pověst vynikajícího organizátora.

Byl tvůrcem velké taneční slavnosti na počest polských vyslanců (1573) a slavného představení Ballet Comique de la Reine (Komický balet královnin).

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie | Taneční mistři