Beaujoyeulx

Balthasar de Beaujoyeulx (1535 - 1587)
Italský umělec, který působil od roku 1555 v Paříži ve službách Kateřiny Medicejské. Původně se jmenoval Belgioso Baltazarini, později si jméno pofrancouzštil.

Zasloužil se o rozvoj taneční formy ballet de cour, byl tvůrcem slavného představení Ballet Comique de la Reine (Komický balet královnin).

Kategorie: Encyklopedie | Taneční mistři