Negriho zkratky

Cesare Negri si při zápisech tanců - balli ve svých sbírkách vypomáhal používáním zkratek, jichž je celkem dvanáct.

Mohli bychom se snad domnívat, že zkratky mají sloužit pro nejpoužívanější taneční prvky, kroky a figury, při bližším zkoumání zjistíme, že tomu tak docela není.1)

Několik příkladů:

Mezi zkratkami i ve výčtu tanečních kroků jsou uvedeny fioretti spezzati, ale v regolích není popsáno jejich provedení a vůbec se v nich tento krok nevyskytuje.

Seguiti spezzati, které patří k nejpoužívanějším tanečním variacím, vůbec mezi zkratkami nemá.2)

Jednoduché to není ani se zkratkou .S. - k té Negri přiřazuje Seguito ordinario, ovšem .S. se často objevuje v kombinaci se dvěma .SP., což by poukazovalo na seguito semidoppio (což jsou dva kroky a seguito spezzato).3)

Přehled zkratek používaných u Negriho

1) Důvodem mohou být jak tiskové chyby, tak i fakt, že Negriho sbírky byly určeny jeho současníkům, kteří taneční styl dobře znali a nebylo třeba jim vysvětlovat naprosto vše.

2) Zatím ve všech rekonstrukcích, s nimiž jsem se setkala, se ale .SP. chápe jako seguito spezzato, je totiž možné a hodně pravděpodobné, že tu jde o tiskovou chybu.

3) Většina badatelů a "rekonstruktérů" Negriho tanců si prostě vybere, zda se jim v daný moment do tance víc hodí seguito ordinario nebo seguito semidoppio.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie