Scorsi

Zkrácený název používaný kvůli praktičnosti. Celý zní Seguiti scorsi - což je plurál, singulár je Seguito scorso.

Drobné krůčky, spíše cupitavý běh na špičkách. Caroso i Negri se v popisu shodují a uvádějí, že se na jednu náležitou dobu provádějí dva tyto krůčky, to znamená, že za tutéž dobu (jednoho taktu), kdy se provádí jeden Seguito ordinario (tři kroky a na čtvrtou se zdrží), se provede osm běhavých krůčků na špičkách - Seguiti scorsi.

Dojemně působí upozornění obou mistrů dámám, že jim při běhu nesmějí klapat trepky a dělat hluk.

Používá se v italských balli 16. století.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie