Trabuchetto

V plurálu Trabuchetti.1)
Taneční prvek italských balletti 16. století. Je popsán ve sbírkách Fabritia Carosa i Cesare Negriho.

Provedení:
Jednou nohou se provede malý úkrok či spíše skůček s doskočením na pološpičku, téměř zároveň se pata druhé nohy, která má zůstat ve vzduchu, přiblíží k patě stojné nohy, přitom jsou obě nohy (v koleni) protažené! Pohyb má být proveden hodně ostře – staccato.2)

Často jich bývá více za sebou se střídáním opačných směrů (Contentezza d'Amore) nebo následuje jako závěr jiné řady kroků (Spagnoletta nuova, Chiara Stella), poslední trabuchetto zpravidla zůstává ve výdrži (ve stoji na špičce jedné nohy), což pro nezkušené tanečníky není snadné. Je to jeden z velmi efektních a zároveň nejčastějších pohybů italských tanců 16. století.

Existuje také varianta s doskočením na špičky obou nohou současně - Trabuchetto à piedi pari (Bassa Colonna).

Malé varování – bude-li úkrok stranou příliš veliký, více se (zbytečně) rozpohybuje těžiště, o to větší pak budou problémy s udržením rovnováhy.
A důrazné varování ze 16. století: oba taneční mistři si výslovně nepřejí, aby se přibližovaná noha táhla tak neotesaně, že by se jí člověk kopnul - tohoto zlozvyku je podle nich třeba se střežit.

1) Dnešní italšttna používá související výrazy trabocco = vyklonění, vychýlení, traboccare = vychýlit se (ale také vylít se, přetéct, utéct, přeplnit se, překypovat, sršet energií ap.).

2) Pozn. Vcelku není žádný důvod k tomu, aby přibližovaná noha svírala se stojnou nohou důsledný pravý úhel, jak můžeme občas někde vidět. Pravděpodobně jde o vliv důkladné baletní průpravy některých současných historických tanečníků, původní prameny tento způsob provedení nevyžadují, ale ani nezakazují.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie