Riverenza

Italský výraz pro poklonu.

Caroso ve sbírce Il Ballarino uvádí tři: Riverenza grave, Riverenza minima a Riverenza semiminima in Balzetto dělanou v Cascardách.
Vve sbírce Nobiltà di Dame popisuje tři: Riverenza grave, Riverenza lunga a Riverenza breve.
Negri ve svých sbírkách uvádí dvě: Riverenza grave a Riverenza minima. Oba mistři poklonám věnují hodně pozornosti, jednak je popisují v příslušných regolích, které jsou po nich nazvány, jednak se o nich zmiňují v dalších doporučeních. Poklona totiž byla základem kavalírských obřadností (Cerimonie cavaleresche) a bez poklony tanec té doby v podstatě není možný. Tanec v období Cinquecenta poklonou začíná1) i končí, poklony se dělají i během některých tanců a také mimo tanec, například když pán dámu k tanci vyzývá.

Riverenza grave - provedení:2)
Páni i dámy provádějí stejně – levou nohou. Ruce jsou v klidu, ani jeden z mistrů se o nich nezmiňuje. U pánů snad můžeme předpokládat nějaké to gesto nebo pohyb rukou3) .
Pán se má při pokloně4) stále na dámu dívat a má ji neustále ctít a uctívat.

Výchozí pozice - nohy u sebe, špičky mírně vytočené - z dnešního hlediska tedy mírně vytočená I. pozice.

1. doba - paralelně se vysune LN na délku chodidla před PN (váha spíše na PN) s lehkým natočením těla, levé rameno směřuje kupředu, pravé rameno dozadu, uvolněné ruce přirozeně následují5)
2. doba - LN paralelně zasune (nezakříží se!) na délku chodidla za PN, s přenesením váhy dozadu na LN, ramena a tělo se lehce přetočí – levé rameno dozadu a pravé dopředu.
3. doba - přes mírný podřep se váha táhle přenáší zpět na PN, LN se přisouvá zpět do původní pozice6), pravé rameno zůstává mírně vpředu a tělo se pomalu dorovnává,
4. doba - dokončí se přísun a srovná se tělo.

Riverenza minima - provedení:7)

Podle obou mistrů se dělá na čtyři poloviční doby, tedy dvakrát rychleji. To ale není jediný rozdíl:

1. půldoba - noha se nevysunuje dopředu, nýbrž oba pouze stojí a dívají se na sebe.
2. půldoba - levá noha se sune dozadu, opět s lehkým natočením těla.
3. půldoba - mírný podřep, rozevřou se kolena, stejně jako u Riverenza grave,
4. půldoba - dokončení, přísun levé nohy, srovnání těla - stejně jako u Riverenza grave.

1) Jsou výjimky, např. Negriho Ballo con le torcie - Pochodňový tanec pro šest milánských kavalírů, oblečených po uherském způsobu, též zvaný Ballo nuovo; to byla ovšem speciální věc pro mimořádnou příležitost k poctě dvou vznešených výsostí - a těm se pánové samozřejmě pokloní, ovšem až poté, co před ně tanečně nastoupí nějakými těmi Seguiti.

2) Shodné u Carosa i Negriho.

3) Doporučuji přirozeně a neafektovaně.

4) Myslím, že nejen při pokloně, ale právě u popisu poklony to oba mistři silně zdůrazňují.

5) V tancích se při pokloně také velmi často dvojice za ruku drží.

6) Přitom jsou kolena rozevřená a oba mistři zdůrazňují půvabné a elegantní provedení.

7) Shodné provedení podle Carosa z Il Ballarina a Negriho sbírek; takže Negri to zase opsal, stejně jako Riverenza Grave.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie