Compasso

Angolo Bronzino: Franceso Medici

Lutio Compasso

Patří mezi italské taneční mistry 16. století. Je autorem tanečního traktátu Ballo della Gagliarda, které vyšlo tiskem roku 1560 ve Florencii a které věnoval florentskému princi Francescovi de Medici, pozdějšímu velkovévodovi toskánskému1).

O Compassově životě víme velmi málo. Zmiňuje se o něm Cesare Negri v prvním traktátu svých sbírek Le Gratie d'Amore a Nuove Inventioni di Balli; v této zmínce jej nazývá Lucio Compasso Římský a říká, že to byl schopný muž v profesi tančení gagliardy; že zapsal její rozličné variace a provozoval nanejvýš kvetoucí školu v Římě a Neapoli.

Z tanečního hlediska je zajímavé, že Compasso se ve svém díle zaměřuje pouze na gagliardu a to způsobem, který dává znát, že gagliarda už byla tancem velmi populárním a rozšířeným.

1) Francescovi bylo v době vydání traktátu terpve 19 let, regentem se stal v roce 1564 a vládcem Florencie a velkovévodou toskánským až v roce 1574.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie | Taneční mistři