Kategorie: Tance pro zábavu

Tato kategorie je jiná než ostatní. Není určena badatelům, i když i ty snad potěší, ale spíše praktikům – všem, kteří si chtějí připomenout své oblíbené jednoduché historické a historizující společenské tance. Tance, které spolu tančíváme pro zábavu na dobových bálech, tancovačkách a tančírnách.

Postupem doby času se repertoár těchto tanců začal příjemně rozrůstat, proto jsem se rozhodla rozčlenit je do dalších podkategorií podle stylu a podle období, což není vždy jednoznačné, protože některé tance si udržely společenskou oblibu po dlouhou dobu, zahrnující více slohových období.

První skupinou, která původně tvořila základ této kategorie, jsou tance renesanční. Jsou to jednak francouzské bránly, kruhové či řetězové tance, které zapsal Thoinot Arbeau ve svém díle nazvaném Orchésographie (1589). Z anglického prostředí pochází několik stylově odlišných příjemných tanců, hlavně almand, které se dochovaly v rukopisech studentů právnických kolejí Inns of Court (1570 – 1675), zařadila jsem i některé velmi dobře známé tance italského Cinquecenta.
Jejich přehled je v podkategorii Tance - renesance.

Další početnou skupinou jsou kontratance, jednak tzv. Old country dances ze sbírek Johna a Henryho Playforda (1651 – 1728), dále tance z pozdějších pramenů (2. polovina 18. století a regency, dobově nazývané Fashionable country dances nebo Favourite country dances.1). K nim přiřazuji i tance, které vznikly na kontinentu (Francie, Německo, Rakousko) a které vycházejí z tanečních typů anglických country dances. Jsou to tedy tance, které časově spadají do období baroka a empíru, a dokonce až do 19. století.
Jsou uvedeny v několika podkategoriích – jednak jako obecné country dances, kontratance (bez ohledu na období vzniku), a dále pak rozlišené podle stylu a období na tance rokokové, empírovétance 19. století.

Pro doplnění jsem přidala i tance, které s historií jen více či méně koketují, poskytují však příjemné taneční zážitky. Setkáte se s nimi hlavně na letních tancovačkách pod širým nebem. I ony, spolu s některými skutečně historickými, jsou pro přehlednost uvedeny v samostatné podkategorii Tancovačky.

U každého tance kromě popisu kroků uvádím i jeho zdroj a původ, kam až ho znám. Mám přece ráda i badatele.

Pozor!
Než se podíváte na popisy, vezměte na vědomí, že nedostáváte do rukou neotřesitelná dogmata, ale pouhou paměťovou pomůcku.

Hana Tillmanová

1) Pod těmito názvy byly v Anglii vydávány rok za rokem v laciných edicích v počtu 24 tanců na příslušný rok.