Lilli Burlero - R

Využití: Western, Pirátská tancovačka

Zapsán v Playfordově sbírce vydané roku 1690, a pak ještě v deseti dalších, až do r. 1728.
Řadový progresivní kontratanec pro libovolný sudý počet párů (longway for as many will)

Provedení:

1-2 první pár projde mezi 2. párem (lead down), oba se otočí směrem ven (cast up) a vrátí se na své místo
3-4 druhý pár obdobně projde mezi prvním párem a vrátí se (cast off) na své místo
5 výměna místa: 1. pán a 2. dáma
6 totéž 2. pán a 1. dáma (páni jsou na místech dam a naopak!)
7 všichni 1 double dozadu (řady od sebe)
8 double dopředu, v závěru se otočí k sobě 1. pán s 2. pánem a 1. dáma s 2. dámou
9-10 back to back – 1. a 2. pán spolu, 1. a 2. dáma spolu
11-12 right and left o tři místa, začíná dáma s dámou PR, zároveň pán s pánem PR

To celé se stále opakuje.

Kategorie: Revize