O autorce

 

Historickému tanci se věnuji od roku 1997.
Vystupovala jsem na koncertních představeních, městských slavnostech, historických akcích i festivalech, byly to např. Letní slavnosti staré hudby v Praze, Smetanova Litomyšl, Mezinárodní festival dvorských tanců v Krakově, Festival staré hudby a Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově, Giostra Cavaleresca v Sulmoně, a další. Jako tanečnice jsem spolupracovala a vystupovala se soubory Alla Danza, Danza Alegre, La Fiamma, Fioretto, Chorea Historica, Regii Caroli Regis, Saltatio Vitae, Šlojíř a Villanella.

Zhruba od roku 1999 se věnuji badatelské činnosti a výuce dobových tanců.
Ve sféře bádání se zabývám především italskými a anglickými tanečními prameny raného novověku, realizované překlady z italštiny jsou uveřejněny na těchto stránkách v sekci Kategorie.
Další oblast mého badatelského zájmu tvoří taneční kultura "dlouhého" 19. století, se zaměřením na střední Evropu.

Ve výuce se zaměřuji hlavně na tance raného novověku (16. a 17. století) a kontratance v jejich vývoji a proměnách - od raných anglických forem (tzv. old country dances) přes odvozené typy užívané na kontinentu v 18. století (contre-danses, cotillion, anglaises...), až k jejich ohlasům v průběhu dlouhého 19. století (Kontratänze, ecossaises, quadrilles...)

Z realizovaných projektů a jiných počinů:

Hana Tillmanová