Occhi Leggiadri - IB

thumb|right|250px|Il Ballarino: vyobrazení k tanci Occhi Leggiadri

OCCHI LEGGIADRI
BALLETTO;
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ,
A NANEJVÝŠ ZNAMENITÉ PANÍ
Kněžny d'Urbino.

OCCHI LEGGIADRI
BALLETTO;
IN LODE DELLA ILLVSTRISSIMA,
ET ECCELLENTISS. SIGNORA
Principessa d'Vrbino.

Uchopí se náležitou rukou, udělají spolu Riverenzu
levou nohou levou a dvě Continenze, jednu
levou, druhou pravou. Pak se pustí,
udělají jeden Seguito levou v točení doleva
a jeden Trabuchetto pravou dozadu v natáčení (fiancheggiato).
Pak udělají dopředu jeden Seguito levou,
dvě Riprese doprava a Riverenzu levou nohou.
Znovu se pak uchopí náležitou rukou a procházejí se, udělají dva
Passi a jeden Seguito, začínají levou; totéž udělají
opačně. Pak udělají jednu Puntatu levou nohou, jeden Trabuchetto
pravou dozadu, jeden Seguito levou a dvě Riprese doprava. Udělají
dva Passi a jeden Seguito, začínají levou nohou,
pustí se a vymění si místo. Pak udělají další dva Passi a jeden Seguito
v točení doleva, začínají pravou. Pak udělají jednu Puntatu
dopředu v natáčení (fiancheggiata) levou nohou, jeden Trabuchetto pravou,
pravým bokem se ale natočí dovnitř. Zmíněný Trabuchetto mají
podobně udělat dopředu. Pak udělají jeden Seguito v natáčení (fiancheggiato) dozadu
levou, tři Trabuchetti naproti sobě, začínají je pravou,
a Riverenzu. Uchopí se pak levou rukou a udělají totéž, co
dělalo v držení za pravou ruku, když se ale pustí, mají se otočit
doprava a oba se mají vrátit na své místo.

Si piglia la man' ordinaria, facendo insieme Riuerenza
col piè sinistro, & due Continenze, una
col sinistro, l'altra col destro: & lasciandosi detta
mano, si fa un Seguito col sinistro volto alla sinistra,
& un Trabuchetto col destro indietro fiancheggiato:
poi innanzi si fa un Seguito col sinistro,
& due Riprese alla destra, & la Riuerenza col piè sinistro. Si
torna poi à pigliar detta man' ordinaria, & passeggiando si fanno due
Passi, & un Seguito, principiandoli col sinistro: & lo stesso si fa per
contrario. Si fa poi una Puntata col piè sinistro, & un Trabuchetto
col destro in dietro, con un Seguito col sinistro, & due Riprese alla destra, facendo
due Passi, & un Seguito, principiandoli col piè sinistro, & si
lasciando, cambiando luogo: poi fanno altri due Passi, & un Seguito
volto alla sinistra, principiandoli col destro: poi si fa una Puntata
innanzi fiancheggiata col piè sinistro, & un Trabuchetto col destro,
voltando però il fianco destro per dentro; & detto Trabuchetto si deue
similmente fare innanzi, poi si fa un Seguito fiancheggiato in dietro
col sinistro, & tre Trabuchetti incontro, principiandoli col destro,
& la Riuerenza. Pigliando poi la fè manca, si fa il medesimo, che si
è fatto alla fè dritta; ma quando si lascia detta fede, hanno da voltarsi
alla destra, tornando ogn'uno al suo luogo.

Na zrychlenou část Sonaty.
Spolu mají udělat dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
dvě Riprese a jeden Trabuchetto, s levým bokem natočeným
dovnitř a ve zmíněném Trabuchetto se trochu zastatví. Totéž udělejí
ještě jednou opačně. Potom mají naproti sobě udělat jednu Continenzu
minimu
, totiž rychlou (presta), čtyři Trabuchetti, začínají je
nohou levou, dělajíce dva Seguiti innanzi, začínajíce je
zmíněnou nohou. Muž má pak uchopit náležitou ruku
dámy a spolu v závěru Sonaty
mají udělat Riverenzu levou nohou
a tím tanec (Ballo) ukončí.

Alla sciolta della Sonata.
Insieme hanno da fare due Seguiti spezzati fiancheggiati in dietro,
& due Riprese, con un Trabuchetto, voltando il fianco sinistro per
dentro, fermandosi un poco al detto Trabuchetto. Il medesimo si fa
un'altra volta per contrario. Dopò incontro hanno da fare una Continenza
minima, cioè presta, con quattro Trabuchetti, principiandoli
col piè sinistro, facendo due Seguiti innanzi, principiandoli col
detto piede; l'huomo ha poi da pigliare la man'ordinaria
della Dama, & facendosi insieme Riuerenza
col piè sinistro nel fin della Sonata,
hanno da finir' il Ballo.

Kategorie: Il Ballarino - tance