Prameny a literatura - 19. století

19. století je tu míněno jako "dlouhé devatenácté století", výběr pramenů je směřován ponejvíce k oblasti střední Evropy a jejího vlivu.1)

Prameny

Slovníky

Literatura

1) Pokud si chcete rozšířit obzory o prameny z dalších oblastí (a jiných období), doporučuji zavítat např. sem: http://www.libraryofdance.org/manuals/.

Kategorie: Knihovna