Rytířský tanec

Codex Manesse (počátek 14. století)
Universitätsbibliothek Heidelberg

Toto označení se někdy používá pro tance, které se začaly vyvíjet v období minnesangu, tedy v časech, kdy urozené panstvo pocítilo potřebu i vlastního tanečního repertoáru, odpovídajícího novým ideálům vznešené společnosti.

Jde hlavně o důstojné procesionální tance nebo o párové tance s velmi jemným erotickým podtextem, ovlivněné ideály dvorné lásky a služby dámě.

Tančící rytíř na obrázku se jmenuje Hiltbold von Schwangau. Ilustraci samozřejmě nelze chápat jako realistickou - skutečný dvorný rytíř by se těžko pustil s dámami do tance s podobnou pokrývkou hlavy. A i když se procesionální tance mohly tančit i ve třech, tady to připomíná spíše bránl.

Kategorie: Encyklopedie