Scotch Cap - R

Využití: Renesance, Western, Pirátská tancovačka

Longway pro tři páry, zapsán ve sbírce Johna Playforda The English Dancing Master z roku 1651 a pak ještě v 10 dalších až do r. 1698.
Rekonstrukce: Hana Tillmanová, 2014

Provedení

1. SLOKA
1-2 pán vede svou dámu dopředu jedním double a jedním double dozadu (lead)
3-4 totéž znovu

5 1. dáma a 2. pán, 2. dáma a 3. pán1) (natočeni proti sobě) úkrok dozadu a dopředu
6 vymění si místa
7-8 1. pán a 3. dáma – výměna místa

9-10 jako 5-6: opět horní dámy a dolní pánové
11-12 1. pán a 3. dáma – výměna místa -> všichni skončí na jiné pozici a s jiným partnerem.
1. sloka se proto 3x opakuje, aby se všichni dostali na původní místa k původním partnerům.

2. SLOKA
1-4 sides – partneři: PR k sobě a LR k sobě

5-6 páni se v řadě chytí za ruce, dámy také, 1 double (nebo 2 kroky) couvají, 1 double dopředu – prostřední, ti krajní udělají oblouček (cast off) ven a skončí za prostřední natočeni k sobě
7-8 zátočky za obě ruce (turn): 1. a 3. pán, 1. a 3. dáma, 2. pán a 2. dáma

9-10 vytvoří řady kolmé na předchozí, opět couvají a jdou (partneři) k sobě
11-12 zátočky za obě ruce – každý pán se svou dámou

3. SLOKA
1-4 arms – partneři, zátočka PR a zátočka LR

5 páni v řadě cval doleva (up), dámy opačně (down)
6-8 průplet, PR – 3. pán s 1. dámou (jsou vprostřed), popojdou k dalším (ti doposud stáli), s nimi LR, dojdou k partnerovi a s ním se dotočí (PR) na původní místa

9 opět cval v řadách – páni doprava (down), dámy doprava (up)
10-12 průplet, LR – 1. pán s 3. dámou (jsou vprostřed), popojdou k dalším, se svým partnerem pak se dotočí na svá místa

1) Vždy horní dámy a dolní pánové.

Kategorie: Revize