Seguito

Výraz seguito znamená v italštině přibližně sled nebo pokračování.

V italských tanečních sbírkách z konce 16. století (hlavně u Carosa, protože Negri používal zkratky) se vyskytuje opravdu často, ale je třeba upřesnit, o který1) seguito se vlastně jedná, je jich poměrně dost. Caroso ho takto osamoceně v zápisech sice také občas použil, ale z kontextu je většinou jasné, o který seguito přesně jde. Většinou takto zkracuje název seguito ordinario. Seguito spezzato zkracuje na spezzato apod.

Fabritio Caroso uvádí ve sbírce Il Ballarino celkem devět druhů seguiti:

Ve sbírce Nobiltà di Dame jich Caroso uvádí deset:

Cesare Negri jich ve sbírce Nuove Inventioni di Balli uvádí osm:

1) V souladu s italštinou používám slovo seguito v mužském rodě.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie