Spezzato

Plurál spezzati.
Zkrácený název tanečního prvku, který se v italských sbírkách konce 16. století nazývá seguito spezzato. Italský výraz spezzato znamená něco jako rozbitý, v tomto případě jde o rozbití 4/4 taktu na dvě stejné části; neboť, jak shodně praví mistři Caroso i Negri:

"… tento1) Seguito je zván spezzato (rozbitý, rozsekaný), protože za dobu, v níž se dělá Seguito ordinario, se dělají dva výše řečené."

Jak už bylo řečeno, používá se u nás především výraz spezzato, čistě z úsporných důvodů, a dělali to i zmínění taneční mistři při zápisu tanců ve svých sbírkách:
někdy používají Seguito spezzato a někdy jenom Spezzato. Z pak někdy vzniká mylný dojem, že jiný název musí znamenat i jiný taneční prvek. Není tomu tak, jde o totéž.

Způsob provedení je vysvětlen u hesla Seguito spezzato.

1) V našich končinách je přisuzovat všem Seguiti střední rod a skloňovat je podle vzoru město. Já raději používám rod mužský, stejně jako Italové, neboť italština střední rod vůbec nemá.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie