Výuka tance - Rokoko

Taneční lekce

Tance z doby Marie Terezie, Josefa II., Wolfganga Amadea Mozarta...

Náplní je společenský taneční repertoár druhé poloviny 18. století, který navazuje na taneční formy vrcholného baroka, které svým způsobem rozvolňuje a pohrává si s nimi, a zároveň také dává vzniknout novým tanečním typům.

 

Značný rozmach a rozšíření je dopřán formám vycházejícím z anglických old country dances, jež přecházejí na kontinent1) a úspěšně se šíří jako contre-dansesKontratänze, někdy také anglaises.
Velmi častá byla forma třípárového zástupového (kolonového) tance, kdy pár z první pozice odtančil složitější figury, více nebo méně v součinnosti s níže postavenými páry, a nakonec se odebral na nejnižší 3. pozici; postupně se 1. pozici vystřídaly i další páry.

Z párových tanců vynikal zejména menuet, považovaný za základ dokonalého tančení, a allemande s typickými figurami v držení paží křížených za zády a efektním podtáčením obou partnerů. Důležité místo má i procesionální polonaise.

Novinkou 2. poloviny 18. století byl cotillion pro 4 páry, tančený v kruhovém uspořádání, který střídal složité figury hlavní části s jednoduchými refrény; ten ke konci 18. století mizí, aby uvolnil místo čtverylce (quadrille).

Velmi důležitý byl přínos zemí dnešního Rakouska, kde se hodně využíval třídobý rytmus. Už kolem poloviny 18. století se objevila raná forma valčíku, který byl ovšem vzápětí pro svou "nemorálnost" zakázán císařským ediktem a výrazněji se prosadil až v 80. letech. Velmi populární byl Ländler, (někdy zaměňovaný s termínem Deutscher Tanz), půvabný pomalý třídobý tanec s charakteristickými pohyby rukama a podtáčením.

Hlavním tématem mých výukových kurzů a seminářů jsou:
kolonové tance třípárové a vícepárové, anglaises
třídobé tance střední Evropy – Ländler a raný valčík;
contre danses a Kontratänze různých evropských zemí,
cotillion.

Vycházím přitom z četných dochovaných dobových tanečních sbírek, především z prací tanečních mistrů střední Evropy.

Hana Tillmanová

Zpět na výuka tance.

1) Samozřejmě zůstávají důležitou taneční formou v Británii jako Fashionable country dances, vydávaných tiskem v četných edicích jako např. Twenty Four Country Dances for the Year 1766...