Zoppetto

Zoppetto je naskočení na nohu se současným přednožením druhé nohy, lehce šikmo (inarborando). Domnívám se, že Zoppetto je v podstatě totéž co běžný gagliardový krok, zoppetti se v gagliardách běžně používají.

Zoppetto je odvozeno od slovesa zoppicare, které znamená kulhat, napadat, pokulhávat, belhat se. Proto si myslím, že při něm jde pouze o lehké naskočení na nohu, spíš rychlé přešlápnutí podobné tomu, které člověk udělá, když chce při chůzi ulevit bolavé noze.

Viz:

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie