Úvod

Valdštejnské slavnosti, Frýdlant 2019

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

7. ročník oblíbeného Květinového plesuPlayford's Five O'Clock, rovněž Na Marjánce, se uskuteční 14. června 2020. Podrobnosti zde.

12. září 2020 se v Liberci, v secesní kavárně Pošta, bude konat druhý ročník Poštovního bálu ve stylu 19. století. Podrobnosti zde.

PLAYFORD'S DANCE CLUB – taneční večery zaměřené na procvičení kontratanců/country dances. Konají se jednou měsíčně (mimo prázdniny), vzhledem k současné situaci si ale budeme muset počkat až na podzim.

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech, především o plesích, tanečních večerech, výukových akcích… a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovými tanci.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kulturu dlouhého 19. století.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Termíny letošních letních týdenních kurzů:
renesanční tance v Sedlčanech: 19.-25. července 2020. Fotografie ze závěrečného dne z roku 2019 zde.
Náchodská Beseda (tance 19. století): 9.-15. srpna 2020, podrobnosti zde.

Renesanční taneční i kurzy kontratanců budou obnoveny na podzim.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

Hana Tillmanová