Úvod

Valdštejnské slavnosti, Frýdlant 2019

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

7. ročník oblíbeného Květinového plesuPlayford's Five O'Clock, rovněž Na Marjánce, se uskutečnil 14. června 2020. Podrobnosti zde.

Poštovní bál, který se měl konat 12. září 2020 v liberecké secesní kavárně Pošta, byl bohužel opět zrušen kvůli vládním nařízením. Můžeme doufat, že se ples uskuteční na jaře v březnu 2021.

Tradiční zimní ples ve stylu 19. století Na Marjánce se bude konat 27. února 2021.

PLAYFORD'S DANCE CLUB – taneční večery zaměřené na procvičení kontratanců/country dances. Konají se jednou měsíčně (mimo prázdniny); říjnový termín zatím nebyl potvrzen, musíme vyčkat do konce září.

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech, především o plesích, tanečních večerech, výukových akcích… a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovými tanci.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kulturu dlouhého 19. století.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Oblíbené kurzy kontratanců opět poběží od podzimu, paralelně ve středu a v neděli.
Podzimní Renesanční taneční (pouze pro registrované) se uskuteční v říjnu a listopadu 2020, termíny najdete zde.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

Hana Tillmanová