Úvod

Valdštejnské slavnosti, Frýdlant 2019

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

15. února 2020 se v Praze, v sále Na Marjánce, bude konat druhý ročník Bálu ve stylu 19. století. Podrobnosti zde.

7. ročník oblíbeného Květinového plesuPlayford's Five O'Clock, rovněž Na Marjánce, se uskuteční 14. června 2020. Podrobnosti budou brzy zveřejněny.

PLAYFORD'S DANCE CLUB – taneční večery zaměřené na procvičení kontratanců/country dances.
Konají se jednou měsíčně (mimo prázdniny), nejbližší termín: 7. února 2020, podrobnosti zde.
Termíny pro první polovinu roku 2020 zde.

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech, především o plesích, tanečních večerech, výukových akcích… a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovými tanci.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kultuře dlouhého 19. století.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Známe už termíny letošních letních týdenních kurzů:
renesanční tance v Sedlčanech: 19.-25. července 2020. Fotografie ze závěrečného dne z roku 2019 zde.
Náchodská Beseda (tance 19. století): 9.-15. srpna 2020.

Renesanční tanečnítermíny zimního běhu, leden – březen 2020.

Zimní kurzy kontratanců v KD Mlejn opět poběží paralelně ve středu a v neděli, podrobnosti zde.
Do nedělního běhu je možno se ještě hlásit.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

Hana Tillmanová