Úvod

Valdštejnské slavnosti, Frýdlant 2019

Vítejte na stránkách zaměřených na historický tanec. Co tu můžete nalézt?

PLESY A TANEČNÍ VEČERY

7. ročník oblíbeného Květinového plesuPlayford's Five O'Clock, rovněž Na Marjánce, se uskutečnil 14. června 2020. Podrobnosti zde.

12. září 2020 se v Liberci, v secesní kavárně Pošta, bude konat druhý ročník Poštovního bálu ve stylu 19. století. Podrobnosti zde.

Tradiční zimní ples ve stylu 19. století Na Marjánce se bude konat 27. února 2021.

PLAYFORD'S DANCE CLUB – taneční večery zaměřené na procvičení kontratanců/country dances. Konají se jednou měsíčně (mimo prázdniny), vzhledem k současné situaci si ale budeme muset počkat až na podzim.

TANEČNÍ BLOG DONNA MOBILE

Blog podrobně informuje o tanečních příležitostech, především o plesích, tanečních večerech, výukových akcích… a také o různých zajímavostech souvisejících s dobovými tanci.

VÝUKA TANCE

Ve výuce se zaměřuji na taneční styl vrcholné renesance a raného novověku (přelom 16. a 17. století), kontratance v jejich proměnách od 17. po 19. století napříč zeměmi Evropy, a taneční kulturu dlouhého 19. století.
Mou specializací je realizace dobových plesů a tanečních zábav, doplněných výukou přímo na místě.
Více informací o výuce tanců zde.

AKTUÁLNĚ:

Termíny letošních letních týdenních kurzů:
renesanční tance v Sedlčanech: 19.-25. července 2020, podrobnosti zde. Kurz je zaplněn!
Náchodská Beseda (tance 19. století): 9.-15. srpna 2020, podrobnosti zde. Kurz je zaplněn!

Oblíbené kurzy kontratanců opět poběží od podzimu, paralelně ve středu a v neděli.
Podzimní Renesanční taneční jsou v přípravě.

KATEGORIE

A zde si přijdou na své badatelé. Najdete tu jednak obecnou encyklopedii, nejstarší část mých stránek (od níž pochází i název Historický tanec v heslech), dále encyklopedii zaměřenou na taneční styl Cinquecenta, překlady italských tanečních sbírek z období Cinquecenta (Fabritio Caroso - Il BallarinoNobiltà di Dame, Cesare Negri - Le Gratie d'Amore/Nuove Inventioni di Balli) a další užitečné informace.
Přehled kategorií vlevo nebo zde.

Hana Tillmanová