Kontratance

Počeštěný název skupinových tanců vycházejících z anglických Country dances.
Představuje zcela obecně velmi širokou skupinu tanců z různých období, od nejstarších Old country dances, známých především díky tištěným sbírkám Johna a Henryho Playforda (1651-1728), přes jejich módní variace z 18. století, anglické i francouzské Contre-danse až ke čtverylkám a jiným oblíbeným skupinovým formám 19. století (Anglaise, Ecossaise...).
Kontratance mají mnoho forem, patří mezi ně i moderní typy country tanců, velká část skotských a irských tanců aj.

I ve starších obdobích jde o početně velmi silně zastoupenou taneční formu: v Playfordských sbírkách je zapsáno přes 1000 choreografií, prameny dochované z druhé poloviny 18. století jich zachycují několikanásobně více. Další složitější varianty přidali taneční mistři 19. století, kdy byly kontratance tančeny především ve formě kolon a čtverylek.

Kontratance mají několik typů prostorového uspořádání: longway, round, square, kolona, čtverylka (quadrille)...
Jsou složeny z určitých figur, které se různě kombinují – stačí tedy znát figury a orientovat se podle nápovědy; pak člověk dokáže zatančit i kontratanec, který doposud neznal, nebo se ho alespoň rychle naučit. To je jedna z hlavních příčin, proč jsou tyto tance dodnes tak oblíbené. Dalším důvodem je, že jsou velmi společenské a zábavné.

Kategorie: Encyklopedie | Enc-Kontratance