Cotillion

Výraz cotillion (také cottillon) byl v minulosti užíván pro dvě zcela odlišné taneční formy.

Ve druhé polovině 18. století to byla čtvercová forma pro čtyři páry, rozlišené na hlavní a vedlejší (případně sudé a liché). Poměrně dlouhá strofa s nápaditými a komplikovanými figurami byla vícekrát opakována. Jednotlivá opakování byla proložena krátkou mezihrou či refrénem, ten byl vždy jiný a byl tvořen velmi jednoduchou figurou: např. zátočky partnerů, mlýnek dam či pánů, průplet apod. Některé sbírky jich uvádějí až devět, nelze však jednoznačně určit, zda bývaly v jednom tanci použity všechny, nebo zda si tančící (nebo taneční mistr) volili refrény podle své libosti. Kruhový cotillion se v mnoha sbírkách objevuje také pod "universálním" názvem contre-danse.

Tato forma na přelomu 18. a 19. století ustupuje novému tanečnímu typu, čtverylkám pro čtyři (nebo dva) páry, který je vlastně jejím zkrácením a vypuštěním oněch vkládaných refrénů.

V průběhu 19. století se výraz cotillion objevuje znovu, v té době ale představuje zcela jinou taneční formu; šlo vlastně o společenskou hru v různých variacích, více či méně spojených s tancem. Častým motivem byla náhodná či vědomá volba tanečních partnerů.

Kategorie: Encyklopedie