Čtverylka

Český název společenského tance (franc. quadrille), velmi oblíbeného v 19. století. Čtverylky mívaly více částí, většinou 4 - 6, a obvykle bývaly tančeny čtyřmi páry.

Čtverylky vznikly pravděpodobně přeměnou cotillionu, tančeného ve Francii ve 2. polovině 18. století, s využitím četných figur známých z různých forem anglických i francouzských kontratanců.

K nejpopulárnějším čtverylkám 19. století patřily Quadrille Française a Lancers / Lanciers (česky Dvořanka), které zároveň patří k nejstarším. Nejproslulejší původní českou čtverylkou byla Beseda, později nazvaná Česká beseda, která byla poprvé ve společnosti předvedena roku 13. listopadu 1862, v Konviktském sále v Praze.

Kategorie: Encyklopedie