Country dances

thumb|250px|right|Titulní strana první Playfordovy sbírky - 1651

Country dances je souhrnný název pro velmi početnou skupinu tanců, jejichž obliba přetrvala po staletí. Během této doby se jednotlivé tance samozřejmě obměňovaly, samotná podstaty tohoto tanečního stylu se ale příliš nezměnila. Jsou to tance skupinové a velmi společenské, sestávající z typických figur a zajímavých prostorových variací, při nichž člověk není omezen pouze na kontakt se svým partnerem. Osobitá a promyšlená choreografie těchto příjemných tanců umožňuje, a si někdy zatančí doslova každý s každým.
Používané kroky mohly být buďto velmi jednoduché, vlastně jen rytmizovaná chůze, zdatní tanečníci mohli využívat módní krokový repertoár příslušných období.

S termínem country dances se můžeme setkat už v pramenech z doby vlády královny Alžběty, ale jejich konkrétní podoba z této doby známá není. S jistotou např. víme to, že melodie Sellengers Round je zapsána v hudební sbírce ze 16. století a stejná melodie i s popisem tance je uvedena v první taneční sbírce Johna Playforda. Stejně tak některé další melodie Playfordových tanců jsou zapsány ve sbírkách ze 16. století. Ale pouze melodie - zápisy tanců k nim z doby královny Alžběty nemáme.

Postupem doby pronikly anglické tance i na kontinent, kde si – jak jinak – získaly značnou oblibu, dále se rozvíjely a inspirovaly taneční mistry (např. Feuillet), kteří je obohatili o další a složitější kroky a figury.

Country dances můžeme rozlišit na Old country dances, zapsané převážně ve sbírkách pánů Playfordů The (English) Dancing Master (1651-1718), a pozdější Fashionable country dances spadající zhruba do druhé poloviny 18. století, s přesahem do 19. století.1)

Název country dances se dnes vysvětluje několika způsoby, Tak například tím, že to byly to venkovské tance (v minulých dobách se často stávalo, že si panstvo pro zábavu s chutí zatančilo tance prostých lidí), nebo proto, že se tančily pod širým nebem, tedy venku (country)… Za Cromwella se v Londýně moc netančilo, tancechtiví se uchylovali na svá venkovská sídla - další důvod pro název country. Jiným důvodem může být to, že se do těchto tanců mísily vlivy skotské, irské, welšské, tedy dalších zemí (country), které k Anglii nějak, byť i nedobrovolně, patřily. Všechna tato zdůvodnění jsou ale založena jen na domněnkách.

Na internetu:

kopie Playfordovy sbírky The English Dancing Master z roku 1651
přepis Playfordovy sbírky The English Dancing Master z roku 1651

1) Toto rozčlenění je velmi hrubé a záměrně opomíjí další vývoj této taneční formy za oceánem a další směry, např. skotské a irské. Samozřejmě sem spadají také všechny formy tzv. moderních country tanců.

Kategorie: Encyklopedie