Fashionable country dances

Fashionable country dances, také New country dances nebo Favorite country dances.

Tradice country dances, poprvé publikovaných roku 1651 v první sbírce Johna Playforda, pokračovala i v 18. století. Postupem doby ubývají kruhové (Rounds) a čtvercové (Squares) formy provedení tanců, hojně využívané v tzv. Old country dances ve prospěch tanců řadových (Longway), a to zvláště progresivních.
Tento trend lze pozorovat už na počátku 18. století už ve sbírce For The Furthur Improvement of Dancing, A Treatis of Chorography or ye Art of Dancing Country Dances after A New Character z roku 1710, přímo se odkazující k Feuilletově sbírce Recueil de Contredances z roku 1706. V průběhu 30. let 18. století přibývá sbírek, které ilustrují silnější příklon k řadovým tancům typu progresivní longway).

Z druhé poloviny 18. století se dochovalo velké množství těchto tanců, ať už v obsáhlých sbírkách nebo laciných edicí obsahujících 24 módních tanců pro určitý rok.1) Je pro ně typické, že jsou velmi jednoduché, s velmi pravidelnou hudební strukturou, složené z obecně známých a často se opakujících figur. Jejich zápisy bývají tak schematické a stručné, jak jen mohou být, zpravidla ani neuvádějí počet tanečních párů ani že jde o longway.

O shrnutí tohoto stylu, včetně přehledu a popisu jednotlivých figur, se ve svých knihách z počátku 19. století pokusil taneční mistr Thomas Wilson; odkazy na jeho knihy, dostupné na internetu, předkládám na stránce Prameny a literatura - Country dances.

1) Přehled těch, které jsou dostupné na internetu, uvádím zde.

Kategorie: Encyklopedie