Wilson, Thomas

Anglický taneční mistr období Regency a první poloviny 19. století.1)

Zabýval se mimo jiné teorií, analýzou a přehledem country dances, jimž věnoval několik svých knih.
Dostupné na internetu jsou:

Wilson byl také jedním z významných propagátorů valčíku v Anglii, pro obecný odpor Angličanů k tomuto tanci ale ani jeho úsilí v tomto ohledu nebylo příliš úspěšné. (Valčík v Anglii získal oblibu až ve 30. letech, poté, co Angličané propadli kouzlu polky.)

1) Není známo příliš podrobností o jeho životě, mnohé se pouze odhaduje na základě jeho knih a novinové inzerce jeho vyučovací praxe, viz zde.

Kategorie: Encyklopedie