001 - Avvertimento 1

DOPORUČENÍ PRVNÍ.
PRIMO AVVERTIMENTO.

Má-li se dobře tančit gagliarda, či další tance, to první a nejdůležitější,
co je třeba mít kromě půvabu1) a obratnosti2), spočívá v tom, že člověk má pozorně a dbale
naslouchat zvuku hudby, neboť ta je nástrojem a prostředkem tance. Má tančit
přiměřeně v tempu a dbát na to, co bylo řečeno výše.

IL primo è, che tutta l'importanza del ben ballare la gagliarda, od altri balli
oltre la gratia, & agilità, che si deve possedere, consiste nello stare attento
con l'orecchia al suono come quello, ch'è Instrumento del ballo, & ballare
à tempo con la misura di quello, osservando quello, che si è detto di sopra.

1) Půvab zdaleka nevystihuje veškerý obsah slova gratia (v dnešní italštině grazia): půvab, zdvořilost, šarm, elegance, slušnost, laskavost, milost.

2) Ani agilità není jenom obratnost, ale také bystrost, hbitost, mrštnost, hybnost, pohotovost.

Kategorie: Negri - Regole 2