002 - Avertimenti - přehled - NDA

Doporučení a upozornění1)
1. O způsobu, jímž mají kavalíři nosit plášť a kord, v tanci i mimo tanec.
2. Způsob, který mají dodržovat kavalíři, když se vydávají na slavnost.
3. Další způsob, jak nosit výše zmíněné věci (plášť a kord).
4. O způsobu, jakým má kavalír sedět.
5. Jak si kavalíři mají vést na slavnostech.
6. Nová doporučení knížatům, pánům a kavalírům.
7. Při provádění tance zvaného Contrapasso, nebo Ballo del Fiore, se má obdobně dodržovat tento řád a toto pravidlo.
8. Jak se vystříhat přílišných obřadností.
9. Jaké způsoby jsou vhodné pro dámy, když se vydávají na svatby a slavnosti.
10. O způsobu, jak se naučit Riverenza grave.
11. Jak má dáma kráčet a jak má dobře nosit trepky.
12. Způsob, jímž má dáma pozdravit kněžnu a další paní na slavnostech.
13. Způsob, který má dáma dodržovat při sezení, při tanci i mimo tanec.
14. Způsob, jak sedět na nízké židli bez opěradel.
15. Způsoby, které má dáma užívat při tančení.
16. Jak si má dáma počínat na svatbách a jaké způsoby má dodržovat při návštěvě nevěsty.
17. Jak si má počínat nevěsta při vítání kněžny, která přišla poctít její svatbu.
18. Jaké způsoby má dodržovat nevěsta, když chce kněžna opustit slavnost před jejím ukončením.
19. O způsobu, který mají dodržovat dámy při podněcování kavalírů k tanci.
20. Následuje další krásné způsob, který dodržují dámy, když jsou z tance propuštěny.
21. Nač mají dámy dbát předtím, než vyjdou z domu.
22. O dámách, které nejsou vyzvány k tanci.
23. Způsob, který má dáma dodržovat, když tančí Piantone.
24. O způsobu, který mají dodržovat dámy, když jsou pohromadě, a sedí na veřejnosti s dalšími v sále, či na jiném místě, kde se slavnost odehrává.

AVERTIMENTI
1. Del modo che i Cavalieri deono portare la Cappa, e la Spada nel Ballo, & ancor fuori del Ballo.
2. Il modo, che hanno da tenere i Cavalieri quando vanno à festini.
3. Altro modo da portar le sopradette cose.
4. Del modo come un Cavaliere deve star assettato.
5. Come i Cavalieri si deono goverare sù le feste.
6. Nuovi avertimenti à Principi, Signori, & Cavalieri.
7. Nel fare il Balletto chiamato il Contrapasso, ò Ballo del Fiore, similmente si deve tenere questo Ordine, & Regola.
8. Come le cerimonie superflue si deono schisare.
9. Quali creanze convengono alle Dame quando vanno à Nozze, & à Festini.
10. Del modo d'imparare la Riverenza grave. (speciálně pro dámy?)
11. Come la Dama hà da caminare, & da portar ben le pianelle.
12. Il modo, col quale una Dama deve salutare una Principessa, & altre Signore alle Feste.
13. Modo che la Dama hà da tenere in sedere, si nel Ballo, come fuori del Ballo.
14. Del modo di sedere in sedia bassa senza poggi.
15. La maniera che la Dama doverà usare Ballando.
16. Come una Dama hà da fare quando và à Nozze, & che modo hà da tenere per visitar la Sposa.
17. Come si deve governare una Sposa in ricevete una Principessa, che vadi ad honorar le sue Nozze.
18. Qual maniera doverà tener la Sposa, quando la Principessa, prima che si finisca la festa, si volesse partire.
19. Del modo che le Dame deono tenere in invitare i Cavalieri à Ballare.
20. Segue un'altra bella maniera, che le Dame terranno in licentiarsi dal Ballare.
21. Come le Dame si dee governare prima ch'escan di casa.
22. Delle Dame che non sono invitate à Ballare.
23. Modo che dee tener la Dama à far'il Piantone.
24. Del modo c'han da tenere le Dame quando son smantate; & sedono in publico con l'altre nella sala, ò altro luogo dove si farà il Festino.

1) Caroso takto ucelený soupis svých doporučení ve sbírce nemá, pouze u příslušného upozornění na začátku shrne, čeho se bude týkat.

Kategorie: Nobiltà - Regole