002 - Avvertimento 2 - Cadenze

DOPORUČENÍ DRUHÉ.
SECONDO AVVERTIMENTO.

Druhé říká, že při tančení gagliardy se dělává patero druhů kadencí (cadenze),
jimiž se dopadá oběma nohama na zem. První je obyčejná (ordinaria)1),
další čtyři jsou proti tempu (contra tempo).

IL secondo è che cinque sono le sorti delle cadenze; che si fanno nel ballare.
la gagliarda cascando con ambidue li piedi in terra, la prima è ordinaria, le
altre quattro sono contra tempo.

První obyčejná kadence (cadenza ordinaria) se tedy dělá tak, že se člověk zastaví v tempu (tempo) hudby na konci
pětikroku či variace, nebo dalších skoků. Nejprve se pozvedne levá noha vpředu,
a ta se zasune dozadu, to vše na jednu dobu (tempo), trochu se povyskočí a v téže době (tempo)
se dopadne se v kroku oběma nohama na zem s levou vzadu,
pravá noha se přitom dostane dopředu a zároveň se trochu rozevřou kolena,
pro dodání patřičného půvabu (gratia). Toto doporučení poslouží pro všechny cadenze,
kdy se dopadá v kroku2).

Si fa dunque la prima cadenza ordinaria fermandosi al tempo del suono nel finire,
i cinque passi, ò le mutanza, ò altri salti, prima s'alza il piè sinistro inanzi,
& tirandolo indietro tutto à un tempo, & alzandosi alquanto si cade in
passo con ambedue li piedi in terra col sinistro indietro nel medesimo tempo
spingendo un'poco il piè destro inanzi con allargare alquanto le ginoccia
per darli la sua gratia; questo avertimento seruirà à tutte le cadenze,
oue si casca in passo.

Ve druhé, při níž se v tempu hudby dopadá s nohama u sebe,
totiž v proplétaných kapriolách (capriolle trecciate), některých skocích a při otočkách na jedné noze.
Dělá se totéž, co při první kadenci, dopadá se ale na spárované nohy
s chodidly nohou trochu vytočenými do strany.

Nella seconda, che si fa al tempo del suono cascando con ambidue li piè pari,
cioè, alle capriolle trecciate, & alcuni salti, & alle girate sopr'un piede
si fanno le medesime attioni, della prima cadenza, ma si casca à piè pari
con le piante delli piedi un poco in fuori.

Třetí se dělá stejně jako první; ale v konci taktu? (tempo) hudby se udělá levou
čio pravou nohou bez zastavení jeden fioretto na spárovaných nohách, nebo kroky či skoky
podle toho, co je třeba. A protože se člověk nezastaví, říká se tomu contratempo.

La terza si fa, come la prima; ma nel finire il tempo del suono co'l piè sinistro,
ò co'l destro senza fermarsi, si fà un fioretto à piè pari, ò passi, ò salti
secondo che occorre, & per questo non femarsi, si dice contratempo.

Ve čtvrté fingované (finta) se dopadá v kroku (in passo) tak jako v první. Ale nezastavuje se,
noha se přehodí vysoko vpředu a vzadu a pokračuje se v tom, co bylo započato,
dokud nebude ukončen takt (tempo) hudby. A kvůli tomuto dopadání v kroku3) oběma
nohama se nazývá kadence fingovaná (cadenza finta).

Nella quarta finta si casca in passo come nella prima; mà non si fermerà, buttando
il piede inanzi, è indietro alto, seguitando quello c'haverà cominciato
fin che farà finito il tempo del suono, & per questo cascare in passo con ambi
li piedi, si domanda cadenza finta.

Pátá a poslední se dělá contratempo a dělají se přitom údery (botte) v pětikrocích nebo ve
variacích a v kapriolách sekaných (spezzate in aria). A protože v této kadenci se
stále pokračuje a tančí se bez zastavení na údery hudby s dalšími druhy
kroků nebo skoků, říká se jí pro tento dojem cadenza contratempo.

La quinta, & ultima è, che si fà contratempo con le botte à i cinque passi, ò alle
mutanze, & alle capriuole spezzate in aria; & perche in questa cadenza si
seguita sempre ballando senza fermarsi alla battuta del suono con altre sorti
di passi, ò salti per questo effetto si dice cadenza contratempo.

1) Ordinario má v dnešní italštině vícero významů: normální, běžný, standardní, obvyklý, obyčejný, průměrný, řádný, náležitý, v přeneseném významu i jednoduchý.

2) Výraz passo, který tu překládám jako krok, má více významů, např. průchod. Je možné, že in passo znamená i průběžně.

3) Viz poznámka 2.

Kategorie: Negri - Regole 2