005 - Avvertimento 5 - Movimenti di piedi

DOPORUČENÍ PÁTÉ.
QUINTO AVVERTIMENTO.

Nechci však opomenout ani pohyby nohou, které se dělají v kroku (in passo).
Je-li levá noha vpředu, pohne se1) pravou nohou dozadu a dopředu,
nebo dopředu či dozadu u2) levé nohy, podle příležitosti, nedělá se však
přitom skůček. A protože se při dělání řečených úderů (botte)3) neskáče, nazývají se
pohyby nohou (movimenti di piedi).

MA non voglio lasciare i movimenti de i piedi, i quali si fanno stando in
passo col piè sinistro inanzi, si gettarà co'l piè destro indietro, & inanzi,
overo inanzi, ò indietro alla gamba sinistra secondo l'occasione, senza
fare il saltino, & perche nel fare le dette botte non si salta, questi si domandano
movimenti di piedi.

1) Gettare znamená házet, vrhnout, zahodit, hodit, uvrhnout, chrlit, šířit.

2) Předložka alla znamená u, v, do, na, při, za, ve.

3) Nejde tu nejspíše o skutečné údery, tedy dupání, ale o pohyby napodobující údery srdce zvonu, tedy kývavý pohyb nohy.

Kategorie: Negri - Regole 2