007 - Avvertimento 7 - Tremare

DOPORUČENÍ SEDMÉ.
SETTIMO AVVERTIMENTO.

Chyběly by i mně samotnému, když vím, že většina půvabu (gratia) při tančení pochází
z chvění (tremare) nohou, a nerad bych je zatajil.
Chvění nohou se tedy dělá trojím způsobem. Při prvním se stojí s levou nohou
vpředu výše a udělá se chvění (tremare) nohou, jíž se pohne čtyřikrát na obě strany.
Ve druhém se pohybuje nahoru a dolů. Ve třetím způsobu se bude pohybovat nohou
v rovné linii dopředu a dozadu.

MAncherei à me stesso sapendo io che la maggior gratia del ballare viene
dal tremare de i piedi, quando io non ne facessi la douuta mentione; Il
tremare adunque de'piedi si fà in tre modi. Il primo stando col piè sinistro
inanzi alto si farà tremare il piede movendolo da tutte due le bande quattro
volte. Il secondo si move in sù, & in giù. Il terzo modo si moverà il piede
inanzi, & indietro à dritta linea.

Kategorie: Negri - Regole 2