01 - O chůzi

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola I z Trattato Secondo

PRAVIDLO I.
O způsobu, jímž se učí pravidlo o chůzi s půvabným a elegantním držením těla, jak ukazuje
předložený obrázek, a to jak při tanci, tak i při chození
na ulici.

REGOLA I.
Del modo, col quale s'insegna la regola d'andare sù la vita con bella gratia, come dimostra
il presente disegno, si nel ballare, come ancora dell'andare
per le strade.

Tak tedy, způsoby, které se při chůzi používají, jsou různé, jak to vídáme
po celý den. Někteří chodí po ulici s nohama daleko od sebe
a když kladou nohy dopředu, nechávají po straně poklesnout tělo
nad příslušnou nohou, jiní jdou s nohama zeširoka a se špičkami
nohou ven, další při pokládání nohou dopředu kývají tělem
dozadu a dopředu. Jiní kráčejí krůčky jistými, rychlými a droboučkými, se špičkami
nohou ven, takže vypadají, jako by šli uzavírat velké obchody. Další zase mají
nohy daleko od sebe a kolena se jim při chůzi dotýkají jedno druhého;
při všech těchto způsobech je dojem přihlížejících narušen. Proto je třeba
chodit dobře se vzpřímeným tělem, s půvabem a elegancí, tak, aby
tím byla druhým vzdávána čest. Postava má být vzpřímená, ramena
rozložená nad boky a trochu se jimi má pohybovat, špičky nohou trochu
ven, nohy a kolena mají být dobře rovná a uvolněná. V chůzi
má jít noha dopředu, jedna před druhou, a mají být od sebe vzdálené dva palce (dita). Doporučuji
dělat krok dopředu dlouhý přiměřeně tělu,
o něco delší než píď (palmo).

DIversi sono adunque li modi, che si tengono nell'andare, come tutto il
giorno vediamo, alcuni vanno per le strade con li piedi discosti l'uno
dall'altro, è ponendo il piede inanzi, si lasciano cadere con la vita dà
quella banda sopra il detto piede; altri vanno con le gambe larghe, & le punte
de'piedi in fuora, & altri col ponere li piedi innanzi danno indietro, &
innanzi con la vita, altri vanno con certi passetti presti, è minuti, con le punte
de'piedi in fuora, che pare c'habbino grandi negoci dà fare, & altri vanno
con li piedi discosti, & le ginocchia, che sitoccano l'un con l'altro nell'andare,
& in tutte queste maniere si offende la vista de'riguardanti, onde
per ben andare sopra la vita con quella migliore gratia, & dispostezza, che
altrui possa rendere honorato, è, bene andar con la persona dritta, & le braccia
stese apari de'fianchi, movendoli un'poco, & la punta delli piedi un poco
in fuora, accioche le gambe, & le ginocchia stiano ben dritte, & nel passare
il piede innanzi l'uno dall'altro, hà da essere discosto due dita; avvertendo
che secondo la portione, e della vita si deve fare il passo innanzi lungo un
poco più d'un palmo.

Kategorie: Negri - Regole 2