03 - Riverenza lunga - ND

PRAVIDLO TŘETÍ
O dlouhé pokloně.

REGOLA TERZA
Della Riverenza Lunga.

D. Jak je třeba dělat dlouhou poklonu (Riverenza lunga) a proč se tak
nazývá? Přeji si, abyste mě ji naučil.

D. COME bisogna farsi la Riverenza lunga, & perche cosi si
chiami desidero che me ne facciate capace.

M. Dlouhá poklona (Riverenza lunga) se tak nazývá proto, že se dlouze dělá.
Lunga je v hudbě jméno celé noty, která trvá čtyři doby (battute),
a proto se nazývá dlouhá (lunga). Budeš-li ji chtít dělat, máš si počínat
podle téhož způsobu a téhož řádu, který se dodržoval při dělání Riverenza grave.
Na první dobu (battuta) trochu povysuneš levou nohu,
na druhou dobu (battuta) ji zasuneš dozadu; na třetí
trochu ohneš kolena, půvabně a elegantně. Na čtvrtou dobu (battuta) vrátíš
levou nohu špičkou směrem k prázdnému místu (vano) pravé nohy a vzpřímíš tělo
s půvabem a elegancí. Tímto způsobem se má dělat tato spanilá Riverenza,
a z tohoto důvodu se nazývá dlouhá.

M. Si chiama questa Riverenza lunga, perche và lunga, &
questo nome d'una lunga nella Musica è di quattro battute, &
perciò lunga vien nominata. Volendola poi fare hai da tenere il
medesimo modo; & il medesimo ordine, che s'è tenuto nel far la Riverenza
grave; nel primo tempo della battuta tu alzerai un poco
il piè sinistro; alla seconda battuta lo tirerai indietro; alla terza
piegherai gratiosamente un poco le ginocchia, alla quarta battuta tornerai
il piè sinistro con la punta verso il vano del piè destro, alzando
con gratia la vita: & in questo modo và fatta questa vaga Riverenza,
& per questa ragione si chaima lunga.

Kategorie: Nobiltà - Regole