04 - Riverenza breve - ND

PRAVIDLO ČTVRTÉ
O Riverenza Breve.

REGOLA QUARTA
Della Riverenza Breve.

D. Och, není-li vám to nelibé, povězte mi, z jakého důvodu je tak zvána ta krátká (breve)
a odkud pochází.

D. DEH non v'incresca dirmi per qual cagione la breve cosi
venga nomata, & donde derivata sia.

M. Abych tě potěšil, řeknu, že tato poklona (Riverenza) je tak nazývána
z toho důvodu, že jedna poloviční nota (breve) hudby má dvě
doby (battute) a když se rozdělí na tyto dvě doby (battute), dělají se čtyři rychlé.
Na první z nich pozvedneš trochu nohu levou, na druhou
ji táhneš dozadu, na třetí trochu ohneš kolena; na
čtvrtou dobu (battuta) se vzpřímíš a připojíš nohu podle způsobu ostatních poklon (Riverenze),
které se dělají v tempu zmíněné skladby. Tato je dělána v (tancích)
Pavaniglia a Gagliarda di Spagna. Nyní mi zbývá předvést ti
způsob, jímž se provádí Continenza grave na šest dob (battute).

M. Per compiacerti, dico, che questa Riverenza per questa cagione
vien cosi chiamata, perche una breve nella Musica è di due
battute, & spartendole queste due battute, se ne fanno quattro preste;
& in una di quelle alzerai un poco il piè sinistro; nella seconda
lo tirerai indietro; nella terza piegherai un poco le ginocchia; nella
quarta battuta t'alzerai, & unirai il piè nel modo dell'altre Riverenze,
che sia fatta à tempo di detta sonata: e questa và fatta alla
Pavaniglia, & alla Gagliarda di Spagna. Mi resta hora à dimostrarti
il modo di far la Continenza grave di sei battute.

Kategorie: Nobiltà - Regole