05 - O Gagliardě

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola V z Trattato Secondo

REGOLA V.
Doporučení kavalírům a dámám, a každé další mravné a ušlechtilé osobě,
jež chce tančit o slavnosti gagliardu spolu s dámou, jak lze vidět předloženém obrázku.
Upozornění pro dámy, ať nikdy rukama nezvedají vlečku šatů.

REGOLA V.
Avvertimento alli Cavalieri, & alle Dame, & ad ogn'altra persona bennata, come si vede nel presente
dissegno, volendo ballare in una festa la gagliarda insieme con la Dama.
Avvertendo à esse Dame di non alzar mai con le mani la coda della vesta.

Jde-li kavalír tančit s dámou, pak má
udělat poklonu (riverenza) a promenádu (passeggiato) v tanci, pustit ruku
a dát na hlavu baret, upravit plášť a meč.
A při těchto uvedených skutcích zároveň popojdou jeden do čela,
a druhý do úpatí tance. Začnou tančit a půjdou proti sobě
pětikroky nebo jinou variací, přejdou na opačné místo a otočí se obličejem k sobě.
Upozorňuji, že při všech variacích, ať už se dělají dopředu či stranou,
nebo v točení, jak kavalír tak i dáma mají být vždy
otočeni tváří k sobě. Stejné pravidlo se dodržuje i tehdy, když
si mění místa, poněkud s paví hrdostí (pavoneggiarsi),
aby tomu dodali patřičnou eleganci. A takto postupně pokračují až do konce
tance, pak spolu udělají poklonu (riverenza) a on doprovodí dámu na její místo,
se skutky uvedenými výše. Stejně si bude počínat ten, kdo
tančí pouze s pláštěm, i ti, kteří tančívají bez něj. A budou-li takto dodržovat
uvedené pravidlo, budou na pohled krásní, vznešení a půvabní.

ANdando dunque il Cavaliero à ballare con la Dama, dopò c'haverà
fatto la riverenza, & passeggiato per il ballo, & lasciata la mano, &
posta in testa la berretta, & accommodata la cappa, & la spada con le
attioni che dette si sono, passeggiando un poco insieme l'uno à capo,
& l'altro à piè del ballo si comincierà à ballare, contrapassando con
li cinque passi, ò con altre mutanze, l'uno al luogo dell'altro, voltandosi la faccia,
avvertendo, che tutte le mutanze che si faranno, ò innanzi, o per fianco,
ò voltando intorno, sì dal Cavaliere, come dalla Dama, si faranno sempre in
prospettiva con la faccia voltata l'uno all'altro; la medesima regola si terrà doppo
che si farà contrapassato l'uno al luogo dell'altro, con pavoneggiarsi alquanto,
per darli la sua gratia, & così seguendo di mano, in mano sin che finirà il
ballo, & dopò si farà la riverenza insieme, accompagnando la Dama al suo luogo,
con le attioni dette di sopra, & il medesimo ordine si terrà da quello, che
ballarà con la cappa sola, & anco da quelli che balleranno senza, & cosi tenendo
detta regola farà bella, & gratiosa vista.

Tančí-li dáma na nějaké slavnosti, pak ani při míjení, ani když se vzdaluje a ani při točení
na jednu či druhou stranu nezvedá nikdy rukama vlečku (coda) šatů či
róby, protože je to velmi ošklivé na pohled; jen s tou výjimkou, že by se ocitla
u překážky nebo na tak úzkém místě, že by se bez toho nemohla obejít. Má ale dát vznešenou
eleganci provedení pětikroků, míjení a dalším uvedeným skutkům.
Při polovičním obratu (meza volta) se natáčí buď pravým nebo levým bokem,
v čele tance udělá své variace, dopředu či stranou, jak to pro ni bude lepší a pohodlnější.
Když se bude chtít otočit, udělá obrat zeširoka, aby se vyvarovala pošlapání
vlečky šatů, a udělá ho dvakrát, jednou doleva a podruhé
doprava, na způsob dvou kruhů, které se vzájemně dotýkají. S paví hrdostí (pavoneggiarsi)
dodá všemu eleganci držením těla a bude pokračovat uvedeným způsobem.
Když se dáma vrátí na své místo, udělá poklonu (riverenza) kavalírovi, s nímž
tančila. Zatímco on bude skloněn v pokloně (riverenza), obrátí se trochu
tváří a tělem k dámě, která je napravo, a udělá to důstojně.
Ta, která odchází z tance, nezvedá rukama vlečku šatů, ale půvabně
a elegantně usedne doprostřed židle; protože kdyby si sedla hodně dozadu, spodnička
by jí vpředu příliš nadzvedla šaty, ale při tomto odlišném způsobu zůstanou
na úrovni země. Tento způsob ukončení tance skýtá nanejvýš půvabný a elegantní dojem. Pak
se otočí doleva a pokývne hlavou dámě, která jí bude nablízku.

Ballando la Dama in una festa, nel contrapassare, & nel ritirarsi, è nel voltarsi intorno
da una parte, ò dall'altra, non alzerà mai con le mani la coda della veste, overo
della robba, eccetto s'ella non si ritrovasse in luogo tanto stretto, ò disagevole,
che non potesse far dimeno; perche fa bruttissima vista; mà dandoci bel
garbo nel fare li cinque passi contrapassando, & le altre attioni, che sono dette,
voltando hor'il fianco destro, & hor'il sinistro con una meza volta in capo del
ballo farà le sue mutanze, ò innanzi, o per fianco, come meglio le sarà commodo;
quando vorrà voltare in giro piglierà la volta larga per schivare di calpestare
la coda della veste co'piedi, dando due volte, l'una alla sinistra, è l'altra alla
destra, à modo di due circoli, che si toccano insieme, con pavoneggiarsi,
dandogli ogni gratia con la vita, e seguitando questo modo detto. quando la
Dama sarà tornata al suo luogo, farà la riverenza al Cavaliero, col quale haverà
ballato esso mentre sarà inchinata con la riverenza, si voltarà un poco
con la faccia, & con la vita alla Dama, che le sarà à man destra, facendole honore,
la quale nell'assentarsi non levi con le mani la coda della veste; mà con bel
modo, è gratia si affetti à mezo della sedia; perche se più indietro sedesse, la faldiglia
alzerebbe troppo la veste dinanzi, & in quest'altro modo vien à rimaner
al pari della terra, il qual modo di stare assentata fà gratiosissima vista. Doppò
voltandosi alla sinistra con la testa saluterà l'altra Dama, che le sarà vicina.

Kategorie: Negri - Regole 2