06 - Passi presti

PRAVIDLO šesté - O rychlých krocích.

REGOLA VI - De i passi presti.

Rychlé kroky (passi presti) se dělají jako ty výše (vážné), s tou výjimkou, že tamty se dělají na jednu dobu (battuta
di tempo
) a tyto na polovinu a rychle.

I Passi presti, si fanno, come di sopra; eccetto che quelli si fanno in una battuta
di tempo, & questi in meza, & presto.

Kategorie: Negri - Regole 3