05 - Passi gravi

PRAVIDLO páté - O způsobu, jak se učí a dělají pomalé kroky v tancích.1)

REGOLA V – Del modo d'Imparare à fare i passi gravi ne i balletti.

Pomalé kroky (Passi gravi) se v tancích (balletti) dělají všechny na jeden úder (battuta di tempo).
Pohne se levou nohou levou a ta se vysune dopředu přesně tak, je to řečeno u
puntata grave. Pak se pokračuje pravou nohou a udělá se totéž, co
se udělalo levou; to vše s půvabem a spanilostí a trochu se přidá i
celé tělo. Upozorňuji, aby špičky nohou byly rovně
a kolena pěkně rovná a uvolněná.

I Passi gravi ne i balletti si fanno tutti in una battuta di tempo; movendo'l
pie sinistro, & spingendolo innanzi, come a punto s'è detto della
puntata grave; poi passando il pie destro, si farà il medesimo che
s'è fatto del sinistro, & tutto con gratia, & vaghezza accompagnandoli alquanto
con la persona, avvertendo di portare la punta de i piedi dritta, &
le ginocchia ben distese.

1) V tomto případě pokládám za vhodnější přeložit slůvko grave jako pomalý a nikoli velký, které používám u poklon a dalších pohybů; u kroků spočívají rozdíly hlavně v rychlosti provedení a ne v jejich délce.

Kategorie: Negri - Regole 3