06 - Puntate Graue, & Ordinaria, ò Minima

REGOLA VI - DELLE DUE PUNTATE GRAVE, & ORDINARIA, Ò MINIMA. O puntatách, velké a obyčejné neboli malé.

Puntata grave se používá v cascardách a dělá se ve dvou dobách (battute).
V první se pohne levou nohou a ta se vysune natolik dopředu,
aby její pata došla trochu za špičku (pravé)
nohy, na šířku je od ní vzdálená čtyři nebo pět palců (dita),
má se stále hrdě vypínat (pavoneggiandosi). Pak se na chviličku zastaví,
jako by byla pauza. Potom se uprostřed druhé doby (battuta) pohne
pravá noha a připojí se do páru k levé, tělo trochu poklesne
dolů a zase se půvabně zvedne, tak jako v pravidle
o provedení Riverenzy grave.

Puntata ordinaria, jinak řečená malá (minima), se dělá
stejným způsobem, jako ta výše uvedená, s tou výjimkou, že tamta se dělá na dvě
doby (battute) a tato na jednu, v tamté se tělo sníží při spárování
pravé a levé nohy a v této se spárují ihned, bez
poklesnutí, trochu se přitom pozvednou paty spolu s tělem a rychle
a půvabně se klesne zpět; tyto bývají dělány v cascardách.

La Puntata graue si vsa nelle Cascarde, & si fa in due battute
mouendo nella prima il piè sinistro, & spingendolo tanto innanzi,
che passi con il calcagno di esso alquanto per la punta del
piede, & per larghezza sia distante quattro, ò cinque dita dal medesimo
piede, pauoneggiandosi sempre: & dipoi fermandosi vn pochetto,
come saria vna pausa. Poi nel mezo della seconda battuta, muouer'il
pie destro, & giungerlo al pari del sinistro: & calandosi in giù con la
persona vn pochetto, & alzandosi con gratia, come si ha nella Regola
del far la Riuerenza graue.

La Puntata ordinaria, che altrimenti è detta minima, si fa nel
medesimo modo, che quella di sopra: eccetto, che quella si fa in due
battute, & questa in vna, & in quella si cala la persona nell' appareggiar
il destro al sinistro piede: & in questa subito appareggiato, senza
calarlo, si alzano ne vn pochetto le calcagna insieme con la persona; & presto
& con gratia si tornano à calare; & queste uanno fatte alle Cascarde.

Kategorie: Il Ballarino - Regole