09 - Capriola spezzata

thumb|250px|right|Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola VIIII z Trattato Secondo

REGOLA VIIII.
O způsobu, jímž se učí dělat capriola spezzata (sekaná) nohou ve vzduchu,
jak ukazuje obrázek, který je tu vidět.

REGOLA VIIII.
Del modo, nel quale s'insegna a fare la capriuola spezzata in aria con un piede,
come si dimostra nel disegno, che si vede.

Capriola spezzata ve vzduchu dvojná a čtverná se dělá tak, že se stojí
s nohou levou vpředu u pravé, levá se při skůčku pozvedne
a při dopadu se ihned pozvedne pravá, ta se rychle táhne trochu
dozadu a ihned se ještě postrčí dopředu, pak se při klesání pravou
udělá totéž ještě levou. Tělo se drží vzpřímené a
ramena rozložená. A protože by takto tyto capriole spezzate zůstaly nedokonalé,
proto se v jejich konci, s tělem drženým trochu výše, prochází v jedné capriole
čtyřikrát. A dopadá se zlehka na špičky nohou, s levou
vpředu, a jde se vždy dopředu v rovné linii.

LA Capriuola spezzata in aria passata di due, & quattro volte si fà stando
col piede sinistro innanzi al destro, & si alza il sinistro con un
saltino, & subito calando si alza il destro, & tirandolo presto alquanto
indietro si spingerà anco subito innanzi, poi calando il destro
si fà anco il medesimo col sinistro portando la vita dritta, & le
braccia stese, & perche esse capriuole spezzate, resterebbero à questo modo imperfette,
però nel finirle alzando un poco più la vita, passerà ad una capriola
quattro volte, lasciandosi cadere leggiermente in punta di piedi, co'l sinistro
innanzi andando sempre innanzi à dritta linea.

Kategorie: Negri - Regole 2