10 - Cinquepassi contra passando

thumb|250px|right|Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k Regola X z Trattato Secondo

REGOLA X.
Tabulka různých druhů kroků (passi), a krůčků (passetti) v contratempu.1)
Jsou tedy další nové druhy pětikroků (cinque passi) a krůčků v contratempu
se sekanou capriolou (capriola spezzata) a dalšími skoky. Tyto kroky se v každém jejich druhu dělají v pěti
a v šesti způsobech; ve zmíněných krocích se dělá v jednom taktu (tempo) gagliardy
pět, šest i sedm, až do deseti kroků, jak bude povězeno na patřičném místě.

O pětikrocích (cinque passi) protijdoucích (contra passando) a točených v půlobratu (meza volta), jak lze vidět
na předloženém obrázku.

REGOLA X.
Tavola di diverse sorti di passi, è passetti in contratempo.
Son'adunque nuove le altre sorti delli cinque passi, è passetti in contratempo con
capriola spezzata, & altri salti; li quali passi per ogni sorte di essi si fanno in cinque,
& in sei modi, & si fanno in detti passi, cinque è sei, è sette fino à dieci passi
in un tempo della gagliarda come si dirà al suo luogo.

Delli cinque passi contra passando e voltando meza volta. Come si dimostra
con la figura che si vede.

Dělají se tím způsobem, že se stojí v kroku s levou nohou vpředu čtyři prsty
před pravou téměř v rovné linii. Udělá se jeden skůček na
levé noze a pravá se vpředu pozvedne, pak se pozvedne levá vzadu
a když se její špička přisune k pravé patě, pozvedne se ta
pravá, a když ta klesne na své místo, pozvedne se levá vpředu a pak se udělá
cadenza pětikroků (cinque passi) zmíněnou levou nohou. Natáčí se pravým bokem,
pro dodání půvabu (gratia) se poněkud rozevřou kolena. Pak se to udělá od
pravé nohy. Stejným způsobem se dělají i v točení. Zmíněné pětikroky (cinque
passi
) se dělají pěti způsoby, první tak, jak bylo řečeno.

SI fanno in questo modo stando in passo col piede sinistro quattro de
ta innanzi dal destro, quasi à dritta linea, si farà uno saltino sopra il
piede sinistro alzando il destro innanzi, poi si alza il sinistro indietro,
& ponendo la punta d'esso al calcagno del destro, si alzerà esso
destro; il quale calandosi al suo luogo si alzerà il sinistro innanzi; poi si farà la
cadenza delli cinque passi col detto piede sinistro, voltando il fianco destro
con dargli gratia allargando alquanto le ginocchia; doppo si farà sopra il piè
destro, & co'l medesimo ordine si faranno ancora intorno; gli detti cinque
passi si fanno in cinque modi. Il primo si fà come si è detto.

Ve druhém se udělá jeden fioretto contratempo2) pravou nohou, naskočí se na levou,
potom se udělají další tři kroky levou nohou a cadenza. A protože
začínají proti tempu (contratempo), je to šest úderů (botte).

Secondo si farà un fioretto contratempo co'l piede destro, saltando sopra il sinistro,
doppo si faranno gli altri tre passi co'l piè sinistro, e la cadenza, & perche
si cominciano in contratempo sono sei botte.

Třetí způsob se dělá stejně, jako ten první, ale při dělání prvního skůčku se udělá
jedna capriola přímá (dritta) s pozvednutím obou nohou, čtverná. A dopadá se
na levou nohu. Pak se udělají další tři kroky a cadenza
levou nohou, se dvěma údery caprioly je to šest úderů (botte).

Il terzo modo, si fà il medesimo, come prima; ma nel fare il primo saltino si fà
una capriuola dritta levandosi con ambidue li piedi; passata quattro volte cascando
sopra il piè sinistro; doppo si faranno li altri tre passi, & la cadenza col
pie sinistro, con le due botte della capriuola sono sei botte.

Ve čtvrtém způsobu se dělá totéž co prve; při dělání prvního skoku se
pravá noha zanoží za levou, na způsob poloviční (mezza) caprioly, udělají se
tři kroky a jedna capriola spezzata čtverná levou nohou,
a tou se udělá cadenza. To všechno se dělá průběžně (in fuga), je to šest úderů (botte).

Nel quarto modo si fà il medesimo come prima, & nel fare il primo salto si getterà
la gamba destra dietro alla sinistra, à modo d'una mezza capriuola, si faranno
tre passi, & una capriuola spezzata passata quattro volte col piede sinistro,
& con esso si fà la cadenza. Tutto questa si fà in fuga, e sono sei botte.

V pátém způsobu se udělá jeden fioretto contratempo pravou nohou a jedna capriola
battuta
levou na noze pravé. Udělají se tři kroky a capriola
spezzata
čtverná levou nohou a tou se udělá cadenza.
Toto všechno se dělá rychle průběžně (in fuga) a s velkou hbitostí, je to osm úderů (botte).

Nel quinto modo si farà uno fioretto contratempo col pie destro, & una capriuola
battuta col sinistro sopra il piè destro. Si faranno li tre passi con la capriuola
spezzata passata quattro volte co'l piede sinistro, & con esso si farà la cadenza.
Tutto questo si fa in fuga con grande prestezza e sono otto botte.

1) Contra = proti, tempo = čas, tempo, doba, takt.

2) Viz pozn. 1.

Kategorie: Negri - Regole 2