10 - Passetti in Gagliarda

REGOLA X - PASSETTI IN GAGLIARDA
O rychlých skůčcích v gagliardě.

Rychlé krůčky (passetti presti) se v téže gagliardě dělají rychle, nicméně
stejným způsobem, jako ty, které jsou zvané Passi larghi fermati, tedy za poloviční
dobu, s nohama pěkně rovnýma a uvolněnýma, s živým a obratným
zvedáním a klesáním těla na špičkách nohou, na způsob skůčků (Balzetti).
Nohy jsou stále nespárované, téměř na způsob Cadenze.

I Passetti presti nella medesima Gagliarda si fanno presto, benche
nel medesimo modo, che i Passi larghi fermati detti, cioè, in mezo
tempo, con le gambe ben distese, & in punta di piedi con agilità
& destrezza alzando, & calando, in guisa de Balzetti, la persona, sempre
con i piedi dispari, quasi à modo delle Cadenze.

Kategorie: Il Ballarino - Regole