53 - Cadenza in Gagliarda

REGOLA LIII – CADENZA1) IN GAGLIARDA

Nejprve se vpředu pozvedne levá noha, potom se zasune dozadu, všechno na
jednu dobu, trochu se přitom vyskočí a dopadne oběma nohama na zem,
totiž s levou nohou vzadu a s pravou vpředu. A kvůli tomuto efektu
dopadu ve stejný čas získalo toto konání
jméno cadenza (dopad).

Prima si alza il piè sinistro innanzi, & tirandosi indietro, tutto ad
un tempo alzandosi alquanto, si casca con amendue li piedi in terra,
cioè col sinistro indietro, & con il destro innanzi. Et da questo effetto
di cascarde ad vn' istesso tempo con amendue li piedi, ha preso quest' atto
il nome di Cadenza.

1) Trošku srozumitelnější češtinou vysvětluji způsob provedení v Encyklopedii pod heslem cadenza.

Kategorie: Il Ballarino - Regole