Cadenza

Taneční prvek tanců 16. století.

Seskok, doskok – dnes zpravidla do 4. nebo 5. pozice.1)
V 16. století u Italů2) jsem rozlišení pozic, na jaké jsme zvyklí dnes, nenašla. Vyskytují se Cadenze à piè pari, na spárovaných nohách - to znamená, že nohy jsou u sebe, tedy z dnešního hlediska v 1. pozici, ale nemusí být nutně paralelní, na základě ilustrací (Il Ballarino, Nobiltà di Dame, Nuove Inventioni di Balli) pokládám za pravděpodobnější, že špičky jsou trošku od sebe. Pokud je předepsána např. cadenza levou nohou, znamená to, že při výskoku se má levá přednožit a při doskoku má má skončit vzadu - pak můžeme předpokládat 3. pozici, protože nohy budou trochu vytočené, chybou nebude ani pozice čtvrtá nebo pátá.

Cadenza je typická pro galliardu, v níž tvoří závěr pětikroku (cinque-pas), podobně i v tourdionu. Vyskytuje se i v mnoha italských Balletti, kde uzavírá různé série kroků.

1) Doskoky do přesné 5. pozice dělají hlavně lidé, kteří s historickými tanci vystupují na veřejnosti a absolvovali nějakou baletní průpravu. Byť to vypadá efektně, myslím, že v tancích 16. století 5. pozice nutně být nemusí.

2) Míním tím mistry Carosa a Negriho.

Kategorie: Enc-Cinquecento | Encyklopedie