Pětikrok

Italsky cinque-pas, u Arbeaua cinq pas.

Základní pětikrok:
1. doba – poskok na PN, LN vysunout kupředu s napjatou špičkou, vytočeně z kyčle
2. doba – poskok na LN, PN vysunout
3. doba – poskok na PN, LN vysunout
4. doba – poskok na LN, PN vysunout
5. doba – výdrž
6. doba – seskok - cadenza (5. pozice) PN vzadu

Pětikrok je základem všech gaillard (francouzských) a gagliard (italských, ale též anglických, neboť v Anglii byl italský taneční styl velmi oblíben). Francouzské provedení kroků se od italských liší, pro obě však platí, že na 1. dobu se vždycky vysunuje kupředu ta noha, která v seskoku skončila vzadu:

ve francouzské galliardě se nohy vysunují dopředu, provedení je ostřejší, méně se skáče a v dopadu do závěrečného seskoku - cadenza - zadní noha dopadne o téměř neznatelnou setinku vteřiny dřív.

V italské se v základním pětikroku na druhou dobu noha vysunuje dozadu; přitom je třeba dbát, aby kolena byla u sebe a chodidla pěkně propnutá.
Při závěrečném seskoku - cadenza - dopadají obě nohy současně.

Existuje mnoho dalších variant pětikroku, využívaných jako efektní sóla přímo v galliardě nebo v různých balletti období vrcholné italské renesance.

Kategorie: Encyklopedie